SAMORZĄD

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ADWOKATURY
IZBY ADWOKACKIEJ W PŁOCKU
OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

Dziekan – adw. Joanna Kaczorowska
Wicedziekan – adw. Joanna Malinowska-Paszkowska
Wicedziekan – adw. Wojciech Skorupski
Sekretarz – adw. Joanna Jabłońska
Z-ca Sekretarza – adw. Justyna Górska-Gąsiorowska
Skarbnik – adw. Anna Socha
Członek ORA – adw. Wiktor Kołakowski
Członek ORA – adw. Roman Konieczny
Członek ORA – adw. Jakub Rosiak

Zastępcy Członków:
adw. Łukasz Majewski

Rzecznik Dyscyplinarny Izby – adw. Marcin Przybylski

 

 

 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby:
adw. Sławomir Bajek
adw. Jacek Hempel
adw. Adam Michalski
adw. Piotr Modrzejewski

SĄD DYSCYPLINARNY

Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Witold Grzegorczyk

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Małgorzata Falkiewicz
adw. Łukasz Grzelak
adw. Aleksander Horanin
adw. Agnieszka Konieczna
adw. Marta Lisiecka
adw. Piotr Ogłodziński
adw. Krystyna Pijanowska
adw. Łukasz Prokopiak
adw. Patryk Przybyszewski
adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk
adw. Tomasz Uniewicz
adw. Katarzyna Walczewska
adw. Piotr Wołyniak
adw. Jolanta Ząbkiewicz

Zastępcy Członków:
adw. Magdalena Stawska-Szablewska
adw. Tomasz Ślesicki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
adw. Maria Jamiołkowska

Członkowie:
adw. Anna Uznańska
adw. Magdalena Wcisło
adw. Marta Czermińska

Delegaci Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury:

adw. Marek Brudnicki
adw. Joanna Kaczorowska
adw. Krzysztof Miedziński
adw. Jakub Rosiak
adw. Wojciech Skorupski
adw. Piotr Wołyniak


Go to Top