SAMORZĄD

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ADWOKATURY
IZBY ADWOKACKIEJ W PŁOCKU
OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

Dziekan – adw. Wojciech Skorupski
Wicedziekan – adw. Joanna Kaczorowska
Wicedziekan – adw. Joanna Malinowska – Paszkowska
Sekretarz – adw. Zbigniew Czerwiński
Z-ca Sekretarza – adw. Joanna Jabłońska
Skarbnik – adw. Agnieszka Rykalska
Członek ORA – adw. Sławomir Kazimierczak
Członek ORA – adw. Roman Konieczny
Członek ORA – adw. Jakub Rosiak

Zastępcy Członków:
adw. Wiktor Kołakowski
adw. Żaneta Jankowska – Łada

Rzecznik Dyscyplinarny Izby – adw. Piotr Wołyniak

Rzecznik Prasowy – adw. Michał Małysa

SĄD DYSCYPLINARNY

Prezes – adw. Witold Grzegorczyk

Członkowie:
adw. Małgorzata Falkiewicz
adw. Łukasz Grzelak
adw. Anna Gutkowska – Sękowska
adw. Aleksander Horanin
adw. Małgorzata Józefowicz
adw. Agnieszka Konieczna
adw. Marta Lisiecka
adw. Małgorzata Nowicka – Rosiak
adw. Krystyna Pijanowska
adw. Alina Piskorska
adw. Maria Skorupska
adw. Anna Socha
adw. Jolanta Tymińska – Góralczyk
adw. Jolanta Ząbkiewicz

Zastępcy Członków:
adw. Patryk Przybyszewski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
adw. Wiesława Sobczyk

Członkowie:
adw. Regina Biliniewicz – Terebus
adw. Maria Jamiołkowska
adw. Magdalena Wcisło

Zastępcy Członków:
adw. Jarosław Szumański
adw. Małgorzata Gąsiorowska – Horanin

Delegaci Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Marek Brudnicki
adw. Joanna Kaczorowska
adw. Andrzej Siemiński
adw. Wojciech Skorupski
adw. Marek Szczygielski
adw. Jolanta Tymińska – Góralczyk


Go to Top