Strona główna

Rada_mTym, którzy wstępują do stanu adwokackiego, przekazuje się historię tego zawodu i wielokrotnie przytacza słowa wybitnego polityka francuskiego, że “…stan obrońców sądowych jest tak dawny, jak wszelkie inne magistratury sądowe, że jest tak szlachetny, jak sama cnota i tak potrzebny, jak sama sprawiedliwość…”. Wynika z powyższego m.in. obowiązek szacunku do historii i tradycji.

Nie wypada więc obojętnie traktować rocznicy działalności samorządu, choć to dopiero ćwierćwiecze. Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku dyskretnie czyniła przygotowania do jubileuszu, rozpoczynając od rzeczy podstawowej, a mianowicie od doprowadzenia zabytkowej siedziby Rady do stanu świeżości, podwyższając estetykę i funkcjonalność obiektu. To udane przedsięwzięcie rozbudziło apetyt na dalsze. Za dobry pomysł uznano wydanie medalu, upamiętniającego rocznicę. Pani Dziekan Joanna Kaczorowska wręczała obecnym na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Płocku w dniu 22 września 2001 roku jeszcze ciepłe medale o solidnej wadze. Stanowić one będą trwały dowód dziejów adwokatury północnego Mazowsza.

<< czytaj więcej


Go to Top