Szanowni Państwo!

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

 

Podmiotowe środki dowodowe jakich może żądać zamawiający od wykonawcy”

 

Wykładowca: r. pr. dr Andrzela Gawrońska – Baran –  doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych, a także wykładowca na kilku uczelniach wyższych na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Współautor publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021) oraz autor publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (lipiec 2021).

 

Czas trwania: 180 min.

 

Szkolenie odbędzie  się w dniu 02.11.2022 r.

           Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

           Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-podmiotowe-srodki-dowodowe-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy,2637,prelegenci.html

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

Z wyrazami szacunku

adw. Bartłomiej Mużyło

adw. Joanna Oświecińska

adw. Grzegorz Kopeć

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej