W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa NRA, adwokata Przemysława Rosatiego oraz organizatorów debaty: Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej serdecznie zapraszamy na drugą cześć ubiegłorocznej konferencji, pt.:

„Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – Perspektywa przyszłości cz. 2”

Konferencja odbędzie się w sobotę, 5 listopada 2022 r., w godzinach 10.00 – 18.00 w Warszawie, w formie hybrydowej.

Uczestników formy stacjonarnej zapraszamy do Centrum Konferencyjnego Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Dla uczestników w formie zdalnej przygotowaliśmy możliwość udziału w dyskusji i zadawania pytań online.

Nasi prelegenci to wybitni akademicy i adwokaci, w trakcie debaty podejmą najbardziej aktualne tematy dotyczące wprowadzanych w 2022 roku zmian, aktualnego orzecznictwa i skutków obowiązującego stanu prawnego dla praktyki wymiaru sprawiedliwości. Jednym z omawianych tematów będzie perspektywa wyjścia z wszechogarniającego system chaosu w kontekście doświadczenia krajów, które podobne zmagania mają już za sobą.

Patronem konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły dotyczące przebiegu konferencji, tematów poszczególnych wystąpień, sposobu zgłoszenia udziału stacjonarnego (liczba miejsc ograniczona do 80 osób) i udziału zdalnego przesyłamy w załączeniu. Poszerzone informacje o wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie: adwokatura.pl w zakładce konferencji:

https://www.adwokatura.pl/instytut-legislacji-i-prac-parlamentarnych-nra/wymiar-sprawiedliwosci-w-polsce-work-in-progress/wymiar-sprawiedliwosci-w-polsce-work-in-progress/

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji ze wskazaniem formy uczestnictwa i adresu mailowego do korespondencji,  do dnia 27.10.br. na adres: instytut.legislacji@nra.pl.

Ewentualne pytania prosimy zgłaszać na adres mailowy: instytut.legislacji@nra.pl lub na adres Sekretarza Konferencji – dr Michał Lutek: m.lutek@wpia.uw.edu.pl

 

Licząc na Państwa obecność i zainteresowanie

Serdecznie zapraszamy!

 

Adwokat Dorota Kulińska                                    Adwokat Natalia Klima-Piotrowska

Dyrektor Instytutu Legislacji                              Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA

i Prac Parlamentarnych  NRA

 

wymiar sprawiedliwości cz. 2- zaproszenie5 listopada 2022 z logo UW

Program konferencji 5 listopada 2022 z logo UW3