Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
   że dnia 30 września 2022r. odeszła

 

   Ś.P.

      mgr J A N I N A  M A J E R O W S K A

 

      wieloletni, zasłużony pracownik
         Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku,
      Kierownik Biura ORA w latach  1977 – 2019,
   wielce oddana dla Adwokatury,
     odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi w 1998r.
     oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym” w 2016r.

 

 

      Córce adw. Marcie Lisieckiej
     oraz Rodzinie i bliskim

 

        składamy głębokie wyrazy współczucia

 

 

         Dziekan ORA w Płocku,

      Członkowie ORA w Płocku,

      Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy

      Izby Adwokackiej w Płocku

         oraz pracownicy biura ORA w Płocku

 

 

 

                Msza św. Żałobna zostanie odprawiona w dniu 08.10.2022r. (sobota) o godz. 12.00 w kościele św. Wojciecha, po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Grabówka.