Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o organizowanej w dniu 4 listopada 2022r. międzyuczelnianej konferencji Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej.
Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Liczba
upadłości konsumenckich stale rośnie. Przykładowo, w 2015 roku ogłoszono jedynie nieco ponad 2000 upadłości konsumenckich, a w 2021 roku już ponad 18.000. Upadłość konsumencka jest jednak nie tylko instytucją prawną. To również zjawisko społeczno – ekonomiczne, które w istotny sposób oddziałuje na funkcjonowanie społeczeństwa oraz kształtuje zakres powinności organów administracji rządowej i samorządowej (w ramach pomocy osobom zadłużonym, nieodpłatnej pomocy prawnej czy też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Podczas konferencji chcemy poruszyć socjologiczne i psychologiczne aspekty niewypłacalności i upadłości konsumenckiej, odnaleźć konstytucyjne uzasadnienie instytucji oddłużenia, rozważyć mechanizmy zadłużania i poszukiwać optymalnego modelu pomocy osobom zadłużonym.
W skład Rady Naukowej konferencji wchodzą: dr hab. Izabela Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu), dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bartosz Groele (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego), Bartosz Sierakowski (przedstawiciel praktyków prawa restrukturyzacyjnego, przedstawiciel doktorantów Uczelni Łazarskiego).
W załączeniu przesyłam program konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja:
https://www.praktykszkolenia.pl/konferencja-rejestracja/
Równie serdecznie i gorąco proszę Państwa o przesyłanie na adres:
kontakt@praktykszkolenia.pl
pytań, wątpliwości, trudnych tematów, nierozwiązanych problemów, przykładów rozbieżności orzeczniczych itd. z zakresu upadłości konsumenckiej, które staną się następnie podstawą do zorganizowania szkolenia z
zakresu upadłości konsumenckiej.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

 

Załącznik:

Program konferencji