W imieniu Izby Adwokackiej we Wrocławiu – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, oraz Zarząd Adwokackiego Stowarzyszenia Strzeleckiego i Kolekcjonerskiego z siedzibą we Wrocławiu, wraz z Przewodniczącym Komisji Sportu, Turystyki i Integracji Środowiskowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników i sympatyków strzelectwa sportowego do udziału w VII STRZELECKICH MISTRZOSTWACH ADWOKATURY, które odbędą się w dniu 15 października 2022 r. od 09:00 na Strzelnicy Sportowej Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” we Wrocławiu przy  ul. Świątnickiej 36.

 

W załączeniu ogłoszenie, program oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu

adw. Sławomir Krześ

 

Załączniki:

Zaproszenie

Program

Formularz