Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Nowy model postępowaniach w sprawach nieletnich. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w godzinach 18.00-21.00 na platformie zoom.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na praktyczne konsekwencje zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po blisko 40 latach funkcjonowania poprzedniego aktu prawnego, ustawodawca zdecydował się przyjąć nową ustawę regulującą postępowanie dotyczące odpowiedzialności nieletnich z tytułu demoralizacji i czynów karalnych, która obowiązuję od 1 września 2022 r. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą wiedzę na temat nowych regulacji w aspekcie prawnym i psychologicznym.

Link do rejestracji na szkolenie:

https://zoom.us/meeting/register/tJEudu6tqz4rEtY_Jcoo4l8MhPSLfrmU2G62

Szkolenie poprowadzą:

Elżbieta Szadura-Urbańska – psycholog, trenerka i publicystka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą w kryzysie a także kadrą i korzystającymi z pomocy domów samotnych matek i innych instytucji pomocowych (np. (np. DSM MONAR, Fundacja po Drugie, Rzecznik Praw Dziecka, ośrodki pomocy społecznej). Udziela psychologicznego wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, mobbingiem i dyskryminacją. Poza warsztatami z umiejętności miękkich specjalizuje się w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi.

Katarzyna Wiśniewska – adwokatka, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego UJ, autorka licznych publikacji naukowych i popularno – naukowych z zakresu praw człowieka, koordynatorka wielu projektów europejskich i międzynarodowych na temat praw człowieka, praw procesowych i praw nieletnich, członkini Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także Legal Experts Advisory Panel przy organizacji Fair Trial International. W 2015 r. została laureatka pierwszego miejsca w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars among Lawyers. Leaders of tomorrow”. Zawodowo przez ponad 11 lat związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której m.in. koordynowała działaniami Programu Spraw Precedensowych. W roku akademickim 2021/2022 pracowała na Uniwersytecie w Luksemburgu w Katedrze Europejskiego Prawa Karnego.

Marcin Wolny – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor publikacji z obszarów postępowania karnego i postępowania w sprawach nieletnich, koordynator projektów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odpowiedzialny za monitoring procesu legislacyjnego pod kątem zagrożeń dla praw człowieka i zasady praworządności.