Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu
2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

Koszt:

85 PLN (opłata rekrutacyjna)

3 800 PLN (czesne – opłata jednorazowa)
4 000 PLN (czesne – opłata w 2 ratach)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022/programme/SP-PG/?from=field:PR
lub w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 529,  e-mail: pk@wpia.uw.edu.pl

Z poważaniem
Magdalena Kaliściak