Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku zorganizowała świąteczną akcję niesienia pomocy potrzebującym i postanowiła wesprzeć Pogotowie Rodzinne w Płocku przy ul. Tartacznej 14 poprzez ufundowanie prezentów rzeczowych dla najmłodszych podopiecznych oraz postanowiła ufundować bon o wartości 2 000,- zł dla ucznia Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku Sebastiana Żochowskiego na leczenie oraz rehabilitację niezbędną po wypadku. W dniu 23 grudnia 2021 roku w imieniu Izby Adwokackiej w Płocku Dziekan adw. Joanna Kaczorowska, Wicedziekan adw. Wojciech Skorupski oraz Sekretarz adw. Joanna Kaczorowska przekazali ufundowane upominki obdarowanym.

 

IMG_2095

 

Dyplom

 

Jednocześnie ORA w Płocku pamiętając także o młodszych braciach zorganizowała świąteczno-noworoczną zbiórkę rzeczową na rzecz Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Arka” zajmującego się opieką i pomocą bezdomnym zwierzętom. Do siedziby ORA dostarczyliście Państwo wiele cennych upominków rzeczowych, które z pewnością zostaną spożytkowane dla dobra potrzebujących zwierząt. Za co wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Z tego miejsca dziękując za okazane wsparcie życzymy Państwu w Nowym Roku 2022 zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.