Szanowni Państwo,

 

jak co roku, jako Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, także i w tym przygotowaliśmy dla Państwa ogólnopolską konferencję naukową w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, która z uwagi obowiązujący stan epidemii związany z zakażeniami i chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2, odbędzie się w formie webinarium w dniu 15 grudnia 2021 roku. W tym roku chcielibyśmy Państwa zachęcić do wysłuchania referatów i podjęcia dyskusji o zagadnieniach, które zostały przez nas ujęte w temat „Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej.” Konferencja dotyczyć będzie najnowszych zmian legislacyjnych w Kodeksie karnym, które, choć już obowiązują, nie doczekały się jeszcze szerszych opracowań pisemnych, oraz tych projektowanych zmian w Kodeksie karnym, które znajdują się jeszcze na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

 

W załączeniu przesyłam: Zaproszenie skierowane do Państwa od Kierownika Katedry Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Zaproszenie

Program Konferencji

Informacje organizacyjne

 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że termin rejestracji uczestników upływa w dniu 8 grudnia 2021 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do skorzystania z linków poniżej:

 

Informacja o konferencji:

http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

 

Formularz rejestracyjny:

Formularz zgłoszenia na Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

 

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów, prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.

 

 

Z poważaniem

Piotr Zakrzewski

sekretarz Katedry Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie