Organizatorzy XXX Ogólnopolskiego Rejsu Adwokackiego po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej, zaplanowanego na okres od 19 do 22 sierpnia 2021 r., z przykrością informują, iż są zmuszeni odwołać tegoroczny rejs i przełożyć go na czerwiec 2022 r. Przyczyną odwołania rejsu w tym roku jest wielość imprez adwokackich w sierpniu 2021 r.,  jak również problemy natury technicznej, które uniemożliwiają nam przeprowadzenie zaplanowanej imprezy.  Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy i jednocześnie informujemy, że XXX Ogólnopolski Rejs Adwokacki po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej odbędzie się w czerwcu 2022 r.  Już teraz serdecznie zapraszamy na ten rejs.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący                                                         Dziekan ORA w Olsztynie

Komitetu Organizacyjnego Rejsu                                            adw. Stefan Salamon

Adw. Andrzej Kozielski