Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie

 

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA zapraszają do udziału w konkursie na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje”.

Konkurs kierowany jest do młodych prawników i prawniczek – aplikantów i aplikantek adwokackich oraz adwokatów i adwokatek wpisanych na listę adwokatów nie wcześniej niż w 2016 r. (wykonujących zawód maksymalnie przez 5 lat).

Konkurs ma na celu wskazanie, jakie adwokatki inspirują codzienną pracę i wybory podejmowane przez młodych prawników i prawniczki, w jaki sposób kształtują one ścieżkę zawodową, jak wpływają na sposób wykonywania zawodu i jego rozumienie. Esej może dotyczyć adwokatek znanych osobiście uczestnikom lub uczestniczkom, pełniących funkcję patronek, współpracowniczek, koleżanek, ale także adwokatek nieznanych osobiście, a np. z działalności publicznej, społecznej itp., a także postaci historycznych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres dzial.osobowy@nra.pl wysłać esej wraz z ze zdjęciem w formacie jpg oraz podpisanym formularzem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym wymogi dotyczące pracy konkursowej, znajdują się w regulaminie.

Załączniki:

Regulamin

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Projekt ten jest częścią projektu Adwokackie HERstorie, a jego zwieńczeniem będzie udział w  konferencji w Gdańsku w dniu 28 sierpnia 2021 r.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną odczytane podczas konferencji „Adwokackie HERstorie”. Laureaci i laureatki otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Z poważaniem,

Adw. Monika Sokołowska

Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA

NACZELNA RADA ADWOKACKA

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa