Szanowny Panie Prezesie,

Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

W dniach 19 – 21.05.2021 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Child in Migration: Status and Identity”, której współorganizatorami są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Izba Adwokacka w Zielonej Górze.

W ramach konferencji 21.05.2021 o godz. 15:00 odbędzie się wykład adwokata dra Marcina Białeckiego (UKSW)

pt. „Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej z Hadze w dniu 25.10.1980 roku”, przy użyciu platformy Zoom.

Przewidywany czas 2 godziny.

 

Załącznik:

Zaproszenie
adw. Filip Woziński

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
Plac Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra
Kontakt: tel./fax 68-411-40-89, kom. 507-100-904
http://www.adwokatura.zgora.pl/