Szanowni Państwo,
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza
wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl szkoleń online z Ekspertami Urzędu
Patentowego RP zorganizowanych przy współpracy z Przewodniczącą Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej adw. Moniką Witkowską.
Cykl szkoleń online obejmie następujące zagadnienia:
1. Znaki towarowe – postępowanie zgłoszeniowe,
data szkolenia: 6 maja 2021 r w godz. 17.00-20.00
Prowadząca: Pani Małgorzata Szymańska-Rybak – Dyrektor Departamentu
Znaków Towarowych
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 3 maja i odesłanie go na email ora.plock@adwokatura.pl
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.
2. Znaki towarowe – postępowanie sprzeciwowe,
data szkolenia: 13 maja 2021 r w godz. 17.00-20.00
Prowadząca: Pani Małgorzata Szymańska-Rybak – Dyrektor Departamentu
Znaków Towarowych
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 07 maja i odesłanie go na email ora.plock@adwokatura.pl
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.
3.Procedura rejestracji wzorów przemysłowych. Zakres ochrony,
data szkolenia: 20 maja 2021 r. w godz. 10.00-12.00
Prowadząca: Pani Elżbieta Dobosz – Naczelnik Wydziału Wzorów
Przemysłowych.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 maja i odesłanie go na email ora.plock@adwokatura.pl
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 2
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.
Następnie formularze zgłoszeniowe wraz z zestawieniem zostaną przesłane do NRA.
Biuro NRA na dzień przed planowanymi datami szkoleń roześle link do adwokatów z list przesłanych przez Izby.
Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy – I termin

Formularz zgłoszeniowy – II termin

Formularz zgłoszeniowy – III termin

Serdecznie zapraszamy!
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA