Pismo Prezes Urzędu Patentowego RP zawierające informacje na temat przyspieszonego trybu procedowania Fast Track dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych