Pismo w sprawie szkolenia nt. ” Likwidacja szkód komunikacyjnych – aspekty techniczno-prawne” w dniu 27.04.2021r. (wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym)