Szanowni Państwo,

 

działając jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SA przy SIDiR) chciałbym uprzejmie prosić, w imieniu swoim oraz Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) p. Tomasza Latawca, o wysłanie do członków okręgowych izb radców prawnych informacji o konferencji organizowanej wspólnie przez SIDiR oraz SA przy SIDIR.

 

Konferencja odbędzie w dniach 10-11 marca 2021 r. w formie on-line, a udział w niej jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji w celu wysłania linka niezbędnego do uczestnictwa.

 

Temat planowanej konferencji brzmi „Roszczenia związane z Covid 19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej”. Szczegółowy program konferencji zawarty jest na stronie  https://konferencja.sidir.pl, do zapoznania z którą zachęcam. Niemniej chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę na to, że tematyka poszczególnych paneli została dobrana w taki sposób, aby konferencja skierowana była zarówno do strony publicznej (zamawiających), jak i prywatnej (wykonawców).

 

Zaproszeni paneliści gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji. Co ważne uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym zamawiającego (np. dyrektor GDDKiA), wykonawców (przedstawiciele czołowych firm budowlanych), jak doświadczeni praktycy (adwokaci, radcy prawni, biegli, rzeczoznawcy).

 

Jestem przekonany, że ten niezwykle aktualny temat cieszyć się będzie szerokim zainteresowaniem w gronie adwokatów, tym bardziej, że tematyka ta, nie doczekała się jeszcze szerszego omówienia, ani przez praktyków, ani w doktrynie, nie znajduje także praktycznie żadnego odzwierciedlenia w orzecznictwie.

 

Wydaje się także, że tematyka konferencji może zainteresować osoby nie tylko z szeroko pojętej branży budowlanej, ale i innych branż, na które pandemia ma wpływ. Wypracowane bowiem metody działania na gruncie branży budowlanej mogą znaleźć swe zastosowanie także w innych branżach.

Z poważaniem

Tomasz Skoczyński

radca prawny

Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR