Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych telefonicznie.
W dniach od 22 do 26 lutego porad pod wskazanymi poniżej numerami telefonów udzielać będą:
adw. Marta Lichocka-Kamelska – tel. 798-400-728
adw. Karolina Szumańska – tel. 606-932-295

Plakat-2