Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku informuje, iż na posiedzeniu w dniu 20.01.2021r. podjęto Uchwałę Nr 1/2021 o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Płocku w dniu 20.02.2021r. w trybie zdalnym.

 

Uchwała wraz z załącznikami również została przesłana elektronicznie do adwokatów naszej Izby.

 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa o sprawdzanie na bieżąco e-maila, gdyż sukcesywnie będą przesyłane na Państwa skrzynki e-mailowe informacje techniczne i organizacyjne przed Zgromadzeniem.

 

Z poważaniem,

adw. Wojciech Skorupski

Dziekan ORA w Płocku

 

Załączniki:

Uchwała ORA w Płocku Nr 1/2021 z dn. 20.01.2021r.

Formularz zgłoszenia kandydatury na funkcje w organach Izby

Formularz zgłoszenia kandydatury na funkcje w Prezydium Zgromadzenia i do Komisji