Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w
Teorii i Praktyce” odbędzie się w trybie online w dniu 14 maja 2021 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Temat konferencji podany zostanie
do Państwa wiadomości na początku kwietnia 2021 r.
Konferencja zorganizowana zostanie we współpracy z instytucjami z terenu
Polski i z zagranicy.
Proszę o zgłaszanie chęci udziału w konferencji oraz o kierowanie
wszelkiej korespondencji na tematy związane z konferencją na adres
Jednocześnie przypominam adres strony facebookowej poświęconej
Arbitrażowi i Mediacji oraz działaniom Sądu Arbitrażowego przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej:
Z poważaniem,
Włodzimierz Brych
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej