Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie

 

Na prośbę Pana Wiceprezesa NRA adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa, uprzejmie informuję, że w grudniu 2020 roku Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE uruchomiła Europejską Platformę Szkoleniową (European Training Platform – EPT), która jest wyszukiwarką w ramach portalu E-Justice Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ejtp/

 

Na stronie poświęconej ETP czytamy, że jest to wyszukiwarka skierowana do prawników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy chcą się szkolić w dowolnej dziedzinie prawa europejskiego. Organizatorzy szkoleń (training providers) informują potencjalnych uczestników o działaniach szkoleniowych, które organizują w całej Unii Europejskiej z różnych dziedzin prawa i w różnych językach. Komisja Europejska współtworzy tę platformę m.in. udostępniając gotowe materiały szkoleniowe lub podręczniki, które powstały dzięki wsparciu finansowemu UE.

 

Platforma EPT jest obecnie w fazie testowej i prezentowana jest na niej oferta następujących podmiotów:

 

  • Academy of European Law,
  • European Institute of Public Administration,
  • European Judicial Training Network,
  • European University Institute.

 

Z poważaniem,

 

Anna Paciorek

Dział Zagraniczny | Office of the Polish Bar Council

Naczelna Rada Adwokacka