W związku z trwającymi na terenie całego kraju protestami społecznymi, będącymi odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r. Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku, realizując misję niesienia pomocy potrzebującym uprzejmie informuje, iż adwokaci Izby Adwokackiej w Płocku zgłosili swoja gotowość niesienia pomocy pro bono osobom poszkodowanym w tych protestach.

 

Koordynatorem ze strony ORA w Płocku wyznaczonym do kontaktu i współpracy z osobami potrzebującymi pomocy prawnej w związku z odbywającymi się protestami wyznaczona została zastępca Sekretarza ORA w Płocku adw. Joanna Jabłońska (tel. kontaktowy – 666-890-465), która będzie współpracować z Państwem, kierując logistyką w razie wystąpienia okoliczności, w których taka pomoc okaże się niezbędna.

 

Z wyrazami szacunku
Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku