Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o rekrutacji na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

 

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej:

www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy oraz w załączniku.

Załącznik – Zaproszenie

 

Z poważaniem

Lidia Ścisło

 

Dział Nauki i Jakości Kształcenia

Wydział Prawa i Administracji UŁ

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

pok. 2.36

tel.  (+48 42) 635 46 36