Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Uruchamiane studia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych stanowią kontynuację studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 2018-2020 w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 pt. Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

 

Przyczynkiem do uruchomienia kolejnej edycji studiów z zakresu mediacji jest coraz większa popularność mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych stosowaniem mediacji w praktyce.

 

Studia są skierowane do mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także osób zainteresowanych problematyką stosowania mediacji w sprawach cywilnych w praktyce.

 

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

 

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości wśród adwokatów izby.

 

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej:

www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy oraz w załączniku.

 

Z poważaniem,

Lidia Ścisło

 

Wydział Prawa i Administracji UŁ

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

pok. 2.36

tel.  (+48 42) 635 46 36