Szanowni Państwo,

uprzejmie Państwa informuję, że na mocy decyzji Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wydajemy obecnie „Palestrę” w ograniczonym nakładzie wersji papierowej miesięcznika do 500-1000 egzemplarzy, począwszy od numeru 3/2020 do numeru 7-8/2020. Numery w wersji drukowanej będą rozsyłane jako egzemplarze obowiązkowe, egzemplarze okazowe dla bibliotek i wynikające ze zobowiązań z księgarniami i kolporterami. Pewna pula egzemplarzy będzie również trafiać do poszczególnych Izb. Proszę Państwa jednocześnie o kontakt e-mailowy z Redakcją, gdyby z pewnych przyczyn wersja papierowa była niektórym z Państwa niezbędna. W miarę możliwości, po ustaniu pandemii, będziemy starać się w tej sprawie pomóc.

Uprzejmie wyjaśniam również, że decyzja Prezydium podjęta została w obliczu ograniczonych możliwości poligraficznych i dystrybucyjnych w okresie pandemii choroby COVID-19 oraz w celu ograniczenia ryzyka ewentualnego zakażenia w procesie kolportażu czasopisma „Palestra”. Decyzja ta możliwa była  z uwagi na uruchomienie dostępu elektronicznego dla wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich do nowoczesnej wersji elektronicznej czasopisma na nowym portalu „Palestry” https://palestra.pl/pl/czasopismo#wszystkie-numery. 

Portal ten otwiera Państwu pełen dostęp do  numerów miesięcznika „Palestra” oraz do innych materiałów przydatnych w praktyce prawniczej. Numery czasopisma są dostępne dla Czytelników zarówno w postaci plików pdf, jak również w formacie tekstowym, dającym szerokie i komfortowe możliwości edytowania, cytowania, a także czytania artykułów – nie tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach, lecz również na czytnikach, tabletach i telefonach komórkowych.

Uruchamiamy również dla adwokatów i aplikantów adwokackich możliwość publikowania i dostępu do publikacji i wykładów on-line wraz z funkcjonalnością umożliwiającą zdobywanie punktów szkoleniowych. Na stronie portalu „Palestry” znajduje się również możliwość pobrania aplikacji mobilnej portalu „Palestry”, co przyspiesza i ułatwia dostęp do treści prezentowanych w portalu.

Zachęcamy Państwa gorąco do zapoznania się z portalem www.palestra.pl. Na podstawie Państwa obserwacji i analiz co do funkcjonowania i użyteczności elektronicznej wersji „Palestry” zwrócimy się do Państwa z prośba o wypełnienie ankiety, w której wyrażą Państwo swoje preferencje co do formy udostępnienia „Palestry”. Ankieta zostanie do Państwa wysłana przy pomocy newslettera. Mając nadzieję, że nowy portal „Palestry” spotka się z Państwa aprobatą, w imieniu Redakcji życzę Państwu dużo zdrowia w czasach pandemii.

Maciej Gutowski

redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”

( https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/palestra-w-wersji-elektronicznej )