Mecenas Teresa Mirska po wielu latach aktywności zawodowej zaprzestała wykonywać zawód adwokata

 

W dniu 4 czerwca 2020r. na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku odbyło się uroczyste spotkanie z adw. Teresa Mirską, która po wielu latach wykonywania zawodu, przejścia na zasłużoną emeryturę i przeniosła swoje uprawnienia na listę adwokatów naszej Izby, niewykonujących zawodu.

Pani Mecenas – absolwentka  Uniwersytetu Łódzkiego – aplikację adwokacką rozpoczęła w roku 1962 (wpis na listę aplikantów 16.08.1962r.), a w dniu 10.06.1965r. wpisana została na listę adwokatów (ślubowanie 28.07.1965r.) w Radzie Adwokackiej w Warszawie, od 1975 r w Izbie Adwokackiej w Płocku.

Przez całe swoje życie zawodowe związana z „Tumską 6” – najpierw jako adwokat w Zespole Adwokackim Nr 1 w Płocku, później w Kancelarii Adwokackiej – Adw. Teresa Mirska.

Przez blisko 60 lat Pani Mecenas czynnie uczestniczyła w życiu Izby Adwokackiej w Płocku, pełniąc szereg funkcji: Sędziego Sądu Dyscyplinarnego (kilka kadencji), Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, członka Komisji Rewizyjnej.

Podczas tego uroczystego spotkania, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku adw. Wojciech Skorupski w obecności członków Rady oraz zaproszonych gości: adw. Krystyny Pijanowskiej, adw. Jolanty Ząbkiewicz oraz adw. Michała Mirskiego  (także wykonujących zawód w kancelariach przy „Tumskiej 6”), podziękował Pani Mecenas za wszystkie lata spędzone w służbie Adwokatury, za jej zawsze etyczne postępowanie, godne naśladowania, profesjonalizm, zaangażowanie na rzecz samorządu adwokackiego oraz empatię w wykonywaniu pracy adwokata, życząc wiele zdrowia i pomyślności w innych obszarach Jej aktywności.

Na zakończenie spotkania Pani Mecenas otrzymała piękny kosz kwiatów.

 

DSC_0942mały