Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Dziekani Okręgowych Izb Radców Prawnych

Dziekani Izb Adwokackich

Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury

Panie i Panowie Adwokaci i Radcowie Prawni

Szanowni Państwo,

W praktyce prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, odczuwalny jest brak literatury dotyczącej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z 2020 r. poz. 190, 875).

Dlatego też, Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych oraz największe wydawnictwo prawnicze w Polsce, pragną wypełnić powstałą na rynku wydawniczym lukę i przygotować komentarz do tej ustawy. Pragniemy, aby komentarz zawierał zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Poszukujemy więc współautorów do przygotowania publikacji, prawników, praktyków z zakresu omawianej problematyki.

Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w życiu zawodowym prawników, ale również zwykłych obywateli. Chcielibyśmy, aby w publikacji znalazły się poglądy doktryny z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje oraz omówienie instytucji przez pryzmat potrzeb praktyki. Autorzy publikacji nie powinni jednak poprzestać tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukiwać właściwej interpretacji przepisów i proponować możliwości ich rozwiązania.

Zależy nam bardzo, aby każdy ze współautorów, którzy zechcieliby wziąć udział w tym projekcie naukowym, zaprezentował własne, indywidualne poglądy – nie instytucji, w której pracuje. Każdy z autorów jest zatem odpowiedzialny za zajęte stanowisko i oddany do druku tekst wybranych przez siebie artykułów ustawy. Uważamy bowiem, że wartością dzieła zbiorowego jest możliwość nieskrępowanego wyrażenia swoich myśli. Każdy z nas może zatem stawiać własne tezy oraz wpływać wyłącznie na treść swojej wypowiedzi. Wszyscy Autorzy łączą pracę naukową z praktyką w różnych zawodach związanych z komentowaną ustawą. Liczę więc, że największą wartością komentarza będzie możliwość zapoznania się i skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób, które z poruszanymi w tekście problemami stykają się na co dzień. Z tej przyczyny, pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że nasz komentarz okaże się przydatny w praktyce wszystkich, związanych z przedmiotową tematyką.

 

W załączeniu pismo w przedmiotowej sprawie. – Załącznik

 

 

Z wyrazami szacunku

dr Paweł Drembkowski

Dyrektor Generalny