Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku uprzejmie informuje, iż w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, podjęta została decyzja o odwołaniu zaplanowanego szkolenia izbowego połączonego z  koleżeńskim spotkaniem integracyjnym, które miało się odbyć w dniach 20-21 czerwca 2020 r. w Hotelu Nosselia położonym w Krzyczkach Szumnych koło Nasielska. Wykład na temat „Zmian w postępowaniu cywilnym w praktyce” wygłosić miał Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Pomimo wcześniejszego poczynienia bardzo zaawansowanych ustaleń oraz podpisania w dniu 4 marca 2020 r. umowy z Hotelem na organizację wydarzenia, z uwagi na sytuację epidemiologiczną na terenie Polski, w dniu 27 marca 2020 r. skierowano pismo do Hotelu w sprawie odwołania szkolenia i zwrotu wpłaconej zaliczki.

Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo aplikantów adwokackich naszej Izby, Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku podjęła decyzję o odwołaniu wszytkach zajęć stacjonarnych od dnia 12 marca 2020 r. Jednocześnie mając na uwadze, iż w/w zajęcia stanowią niezbędny element odbywania aplikacji adwokackiej postanowiono, że szkolenia dla aplikantów odbywać się będą zdalnie. W tym celu wykupiony został abonament platformy do webinariów i wideokonferencji ClickMeeting. Po pokonaniu pierwszych technicznych trudności cotygodniowe zajęcia odbywają się bez problemu. Ponadto dzięki adw. dr Agnieszce Zemke – Góreckiej, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, wszyscy nasi aplikanci mieli okazję wziąć udział w nadprogramowych zajęciach z prawa medycznego organizowanych dla aplikantów izby białostockiej.