Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w ofercie iExpert.pl pojawiła się nowa oferta ubezpieczenia utraty dochodu w PZU, dedykowana adwokatom.

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę finansową w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu adwokata. Co niezwykle obecnie istotne, zakres obejmuje także zachorowania na COVID-19.

Zaletą oferty PZU jest prosta konstrukcja i wysoka dostępność. Do wyboru są 2 warianty ubezpieczenia z wypłatą świadczeń od 1 lub 31 dnia niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel nie stosuje okresów karencji i nie wymaga ankiety medycznej. Podstawą do wypłaty świadczeń jest wyłącznie zwolnienie lekarskie. Składka roczna zaczyna się już od 226 zł, a maksymalne dzienne świadczenie wynosi 557 zł.

Szczegóły oferty znajdą Państwo na naszej stronie: https://iexpert.pl/adwokat/ubezpieczenie-utraty-dochodu-adwokata/

Ubezpieczenie można zawrzeć bezpiecznie przez internet. Elektroniczną polisę wysyłamy na email ubezpieczonego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości poinformowania Członków Okręgowej Izby w Płocku o przedstawionej ofercie. Jesteśmy przekonani, że w obecnej kryzysowej sytuacji ubezpieczenie utraty dochodu może być istotnym elementem zabezpieczającym działalność adwokatów.

Chciałam podkreślić, że razie pozytywnej decyzji możemy szybko przygotować komplet informacji o naszej ofercie.

Z poważaniem

Milena Dynus | Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń
k: 882 102 221
milena.dynus@iexpert.pl

iExpert.pl SA | www.iexpert.pl
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa
t: 22 646 42 42 | f: 22 100 26 26

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530,
NIP: 525-23-55-248, Regon: 140437850 Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości.