Szanowne Koleżanki i Koledzy, Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,
 
 
Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
 
pełnych nadziei, wiary i miłości
 
oraz dużo zdrowia w tym trudnym czasie
  
życzą
 
adw. Wojciech Skorupski
 
Dziekan ORA w Płocku
 
oraz
 
adw. Joanna Kaczorowska
 
Wicedziekan ORA w Płocku