Szanowni Państwo,
w imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” zwracam się z
prośbą o rozesłanie Członkom Państwa Izb informacji o konkursie
plastycznym „Mój rodzic – adwokat”, dedykowanym dzieciom (w wieku 3-10
lat) adwokatów i aplikantów adwokackich.
Konkurs ma na celu:
  * kształtowanie wyobraźni dzieci oraz rozwój umiejętności
plastycznych,
  * odkrywanie młodych talentów,
  * promocję działań na rzecz Adwokatury i zawodu adwokata.
Udział w konkursie stanowi również sposób spędzenia wspólnego czasu
przez członków samorządu adwokackiego z ich dziećmi, opowiedzenia im o
wykonywanej przez siebie pracy. To także możliwość zagospodarowania ich
czasem w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa.
Na prace w formacie A4, wysłane w formie skanu na adres:
SZKOLENIA@DEFENSORIURIS.PL  czekamy już TYLKO DO 16 KWIETNIA 2020 R.
Więcej informacji (w tym regulamin i załącznik do regulaminu) znajduje
się na stronie www.defensoriuris.pl
Z poważaniem
adwokat Anna Kątnik-Mania
Wiceprezes Stowarzyszenia