Szanowni Państwo,

 

zwyczajem lat ubiegłych w maju tego roku zamierzaliśmy – jako Katedra  Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –  zorganizować ogólnopolską konferencję naukową w ramach cyklu Bielańskie  Kolokwia Karnistyczne. Przygotowania do konferencji pt.

„Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, pierwotnie zaplanowanej na 20  maja 2020 r, były bardzo zaawansowane, na dniach mieliśmy rozsyłać  zaproszenia na nią. Jednakże nadzwyczajność obecnej sytuacji, której  miarą jest wprowadzenie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem  się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobą zakaźną COVID-19, zmusza nas  do przełożenia terminu tegorocznego Bielańskiego Kolokwium  Karnistycznego na jesień.

Odbędzie się ono w dniu 21 października 2020 roku (środa) w Warszawie w  naszym kampusie uniwersyteckim przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku  „Auditorium Maximum”.

Rejestrację osób chcących wziąć udział w konferencji planujemy otworzyć  w połowie czerwca br.

 

Link do strony konferencji:

https://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

 

 

Łączymy wyrazy poważania.

Katedra Prawa Karnego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie