W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, Okręgowa Rada Adwokacja w Płocku w dniu 23.03.2020r. podjęła w trybie obiegowym Uchwałę Nr 8/2020 w przedmiocie możliwości skorzystania z odroczenia płatności składki izbowej za miesiące kwiecień i maj 2020r. do 31 maja 2020r. (zarówno przez adwokatów, jak i aplikantów adwokackich). Odroczenie nie dotyczy płatności obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo w przypadku poddania adwokata lub aplikanta adwokackiego kwarantannie lub hospitalizacji możliwe jest umorzenie w/w składek na wniosek zainteresowanego.

Ponadto Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku w dniu 23.03.2020r. skierował pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z prośbą o realizacje wypłat adwokatom zaległych wynagrodzeń za świadczoną pomoc prawną z urzędu.

Mając na uwadze trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa, która w szczególny sposób dotyka pracowników służby zdrowia i ich rodziny Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku zwrócił się do wszystkich członków Izby Adwokackiej w Płocku z prośbą o zgłoszenie się za pośrednictwem e-maila do biura ORA w Płocku do dnia 3.04.2020r. (piątek) osób zainteresowanych udzieleniem pro bono porad prawnych dla pracowników służby zdrowia.

Patronem akcji „Adwokaci Służbie Zdrowia” jest Naczelna Rada Adwokacka. Od wielu dni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni z nadludzką siłą walczą, aby powstrzymać koronawirusa, narażając przy tym swoje zdrowie i życie. Społeczeństwo pomaga im, jak umie. Restauratorzy gotują posiłki, krawcowe szyją maseczki. My, adwokaci, możemy podzielić się swoją wiedzą prawniczą. W tym czasie ludzka solidarność jest niezwykle cenna. Środowisko adwokackie po raz kolejny sprawdza się w trudnych czasach. – powiedział adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jednocześnie Dziekan Okręgowej Rady Adwokacje w Płocku adw. Wojciech Skorupski oraz Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Marek Brudnicki na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego, dotyczącego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, zrezygnowali z pobierania diet z tytułu zajmowanych w/w stanowisk.