Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) zaplanowane w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. IX Mistrzostwa Adwokatów w Brydżu Sportowym zostały odwołane.

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie
ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn

tel. / fax. 89 527 34 45
e-mail: ora.olsztyn@adwokatura.pl