PUCHAR DZIEKANA

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KRAKOWIE

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 2020

22.03.2020 – SucheSki k. Poronina – https://www.skisuche.com

1. Miejsce i termin zawodów:

Zawody o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie w Narciarstwie Alpejskim 2020 odbędą się 22.03.2020 r. w Suchem na stoku SucheSki.

2.  Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz datę urodzenia i kategorię (K1, K2, M1, M2, OK, OM, SK, SM, DK, DM) prosimy wysyłać na adres e-mail narty2020@adwokatura.krakow.pl w terminie 06.03.2020 – 19.03.2020 r.

3. Karnety:

Koszt karnetu umożliwiającego udział w zawodach wynosi 55 zł i jest pokrywany przez uczestników. Dodatkowa kaucja wynosi 10 zł od karty. Karnety będą wydawane uczestnikom wraz z numerami startowymi. Płatność tylko gotówką (65 złotych łącznie z kaucją od osoby). Uczestnictwo w zawodach jest nieodpłatne.

4. Program Zawodów:

Niedziela 22.03.2020 r.

9:00-10:00   Odbiór numerów startowych i karnetów

9:30-10:00   Oglądanie trasy.

10:00-13:00 Slalom gigant. Planowane są dwa przejazdy slalomu giganta.

Ok. 14:00    Zakończenie zawodów.

Program zawodów, w tym liczba przejazdów, może ulec zmianie.

5. Trasa:

Główna trasa do dolnej stacji kolei linowej (strome zakończenie).

Trasa zawodów może ulec zmianie, między innymi ze względu na warunki śniegowe.

6. Kategorie:

K1, M1: adwokaci i aplikanci adwokaccy rocznik 1980 i młodsi K/M

K2, M2: adwokaci i aplikanci adwokaccy rocznik 1979 i starsi K/M

DK, DM: dzieci członków adwokatury, roczniki 2006-2013

OK, OM: open mężczyźni i open kobiety (roczniki 2005 i starsi)

SK, SM: snowboard mężczyźni i kobiety (roczniki 2005 i starsi)

Na życzenie rodzica dopuszcza się start młodszych dzieci, jeżeli umiejętności dziecka pozwalają na ukończenie przejazdu.

Kategorie mogą ulec zmianie.

7. Przebieg zawodów i klasyfikacja:

W sprawach nieuregulowanych stosuje się Narciarski Regulamin Sportowy, przy czym nie mają zastosowania postanowienia dotyczące sprzętu zawodników, liczby bramek i odległości między bramkami, różnicy wzniesień, długości trasy i organizacji startu.

O wyniku decyduje suma czasów z obu przejazdów.

Kolejność startów:         1. Dzieci: DK, DM,

2. Snowboard: SK, SM,

3. Kobiety: K2, K1, OK,

4. Mężczyźni: M2, M1, OM.

W grupach kolejność startów wynika z kolejności ustalonej w losowaniu. W drugim przejeździe kolejność grup jak w pierwszym przejeździe, kolejność w grupach odwrócona. Osoby, które nie stawią się na start w swojej kolejności, mogą wziąć udział w zawodach po ukończeniu przejazdów pozostałych zawodników, pod warunkiem, że dany przejazd (pierwszy lub drugi) nie został ukończony przez wszystkich pozostałych zawodników do chwili stawienia się na starcie.

Organizator może wskazać inną kolejność startu. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje organizator.

8. Bezpieczeństwo i ryzyko:

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Warunkiem udziału w zawodach osób poniżej 18 roku życia jest posiadanie kasku narciarskiego. Zaleca się posiadanie kasków i innych ochraniaczy pozostałym uczestnikom.

Organizator ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w podstawowym zakresie, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w określonym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków wobec uczestników i osób trzecich.

9. Organizator:

Organizatorem zawodów jest AB active Anna Kowalik, ul. Rzodkiewki 7/2,
02-748 Warszawa, Polska na zlecenie Izby Adwokackiej w Krakowie.

Osoba kontaktowa w sprawie zawodów: adw. Piotr Ochwat, tel. 607 245 267.