Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Sądownictwo w sprawach sportowych”, która odbędzie się w dniu 24.04.2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” WPiA UMK oraz Fundacja Scientia Thorunensia.

W świecie sportu od lat toczą się ożywione dyskusje na temat rozstrzygania konfliktów, których przykładem są coraz częstsze spory majątkowe między zawodnikami a ich klubami. Celem konferencji jest przedstawienie problematyki rozwiązywania sporów sportowych zarówno w świetle ustawodawstwa krajowego, jak i porządku międzynarodowego. Interdyscyplinarny charakter niniejszej konferencji stanie się z pewnością dobrą okazją do podjęcia możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie.

Konferencja jest częścią III Kongresu Kół Naukowych Prawa Sportowego, który swoim programem obejmuje:
– 24.04.2020 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sądownictwo w sprawach sportowych”,
– 25.04.2020 r. – turniej piłkarski na boisku „Orlik UMK”.

Konferencja zostanie podzielona na sesję ekspercką oraz studencko-doktorancką. W związku z opcją wygłoszenia referatu podczas sesji studencko-doktoranckiej ogłaszamy konkurs – prace związane z przedmiotową tematyką prosimy przesyłać do 10.04.2020 r. Warunkiem koniecznym do nadesłania abstraktu jest wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na oficjalnej stronie konferencji pod adresem: https://prawosportowe.umk.pl/?task=participant&action=register.
Po zakończeniu procesu rejestracji uczestnik automatycznie uzyska możliwość wysłania swojej pracy, jak i uiszczenia opłaty zgodnej z wybranym modułem (pakietem) uczestnictwa w wydarzeniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.04.2020 r. Czas przewidziany na wystąpienie dla prelegenta wynosi 10 minut.

Udział bierny w konferencji jest bezpłatny.
Pozostałe opłaty:
• Pakiet Brązowy – udział bierny w konferencji (bez wystąpienia z referatem), pakiet konferencyjny, lunch, przerwy kawowe – 50 zł,
• Pakiet Srebrny – udział bierny w konferencji (bez wystąpienia z referatem), pakiet konferencyjny, lunch, przerwy kawowe, udział w wieczornym wydarzeniu integracyjnym – 80 zł,
• Pakiet Złoty – udział czynny w konferencji (obejmuje wystąpienie z referatem), pakiet konferencyjny, lunch, przerwy kawowe, udział w wieczornym wydarzeniu integracyjnym – 120 zł.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji noclegu w Toruniu – w razie pytań prosimy o kontakt.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wieczornym wydarzeniu integracyjnym (24.04.2020 r.), a także do zgłoszenia swojej drużyny na wspomniany turniej piłkarski. Więcej szczegółów dotyczących tych wydarzeń pojawi się już wkrótce!

Kontakt do organizatorów: Michał Krakowiak – tel. 728-284-432.

Jesteśmy dostępni również pod adresami e-mail: prawosportowe@umk.pl oraz prawosportowe.umk@gmail.com.