Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersyteu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na kolejną konferencję podatkową: V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6-7 marca 2019 r.). Referat wprowadzający pt. „Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe” wygłosi tradycyjnie Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

W trakcie konferencji omówionych zostanie prawie 40 orzeczeń w sprawach podatkowych zapadłych w 2019 r. Istotną częścią naszych spotkań jest dyskusja.

Więcej informacji:

www.law.umk.pl/osf/ lub:

www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-2/

OSF jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym archiwum naszych konferencji:

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/

Program konferencji

 

Z poważaniem

Kierownik Naukowy Konferencji

prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski