Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci, Aplikanci Adwokaccy,

 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i nadzieją,

Spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

 

Wiele optymizmu, wytrwałości w realizowaniu celów zawodowych i osobistych

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

Adw. Wojciech Skorupski

Dziekan ORA w Płocku

 

Adw. Joanna Kaczorowska

Wicedziekan ORA w Płocku