Koleżanki i Koledzy,

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

 

W dniach 10-12 października 2019r. w Gdańsku odbyło się Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich oraz Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. adw. Stanisława Mikke, poprzedzony posiedzeniem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, w którym wzięli udział adw. Joanna Kaczorowska, Wicedziekan ORA w Płocku, i adw. Marek Brudnicki, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Gospodarzem tych wydarzeń była Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, której apl. adw. Grzegorz Talewski był Finalistą Konkursu w 2018r. w Białymstoku.

Przedmiotem Forum Aplikantów Adwokackich były trzy zagadnienia: Mediacje, Wizerunek Adwokatury i Tajemnica Adwokacka.

Aplikanci adwokaccy  II roku naszej Izby brali udział w merytorycznych przygotowaniach paneli i prezentacji.

W panelu „Mediacje”, którego moderatorem była adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Dziekan ORA w Białymstoku, wystąpiła apl. adw. Agnieszka Gajewicz, zaś w panelu „Tajemnica Adwokacka” z moderatorem adw. Bartoszem Grohmanem, Członkiem NRA,-  apl. adw. Paweł Różalski. Apl. adw. Anna Wochowska brała udział w pracach objętych panelem „Wizerunek Adwokatury” – moderator adw. Przemysław Rosatti, Członek NRA.

Wysoki, merytoryczny poziom prezentowanych przez panelistów zagadnień świadczy o ich dużym zaangażowaniu, wiedzy i odpowiedzialności, co wymaga szczególnego podkreślenia.

IMG_2387

 

 

IMG_4938

 

Gdańsk 10.10.2019

 

W dniu 12 października, w przepięknej Sali historycznego Dworu Artusa wygłosiło swe mowy 12 najlepszych, wyłonionych w konkursach środowiskowych, aplikantów adwokackich, a wśród nich Pani apl. adw. Anna Wochowska reprezentująca naszą Izbę. Pani Ania wygłosiła w niezwykle interesujący sposób i merytorycznie prawidłowo skonstruowaną mowę obrońcy  z kazusu karnego, w którym oskarżonym przedstawiono zarzuty z art. 184 § 1 kk, art. 158 § 1 kk, art. 278 § 1 kk oraz art. 275 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, a zadanie to nie należało do łatwych. Ogromne gratulacje!

IMG_4582

Poziom tegorocznego Konkursu Krasomówczego był bardzo wysoki i wyrównany, zaś Jury mogło uhonorować nagrodą tylko trzy pierwsze miejsca, a zdobyli je:

I miejsce apl. adw. Bartłomiej Walczak, II miejsce apl. adw. Andrzej Girdwoyń obaj z Izby Adwokackiej w Warszawie, a III miejsce apl. adw. Dorota Dudek z Izby Adwokackiej w Lublinie.

Za rok kolejny Finał Konkursu Krasomówczego odbędzie się w Warszawie.

 

IMG_4575

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Adw. Joanna Kaczorowska

Wicedziekan ORA w Płocku

Członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA

Członek Jury Konkursu Krasomówczego ad X 2019