Uchwała NRA Nr 66/2019 z dn. 21.09.2019r. zmieniającą par. 9 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu w zakresie łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata