Szanowni Państwo,

W związku z cieszącymi się dużym zainteresowaniem, ubiegłorocznymi konferencjami Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pozwalam sobie ponowić zaproszenie na III Konferencję Edukacyjną, która odbędzie się 4-5 października 2019 r. w Focus Hotel Premium Pod Orłem w Bydgoszczy.

Program wydarzenia oraz szczegóły organizacyjne.

 

W imieniu Komisji Edukacji Prawnej bardzo serdecznie zapraszamy adwokatów, Członków Izby.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, punktowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Ewentualny koszt dojazdu i zakwaterowania jest pokrywany przez uczestników we własnych zakresie.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres bazy@nra.pl do dnia 03 października 2019 r.

 

Z poważaniem,

Adw. Marcin Derlacz
Przewodniczący

Komisji Edukacji Prawnej