Szanowni Państwo

 

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej już konferencji polsko-niemieckiej, która tym razem odbędzie się  w Poznaniu czyli:

 

XVI Polsko-Niemieckiej Konferencji z Psychiatrii Sądowej, 18-19.10.2019.

 

Tematyka:

 1. Zasady opiniowania. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej.
 2. Nowe metody diagnostyczne.

Wystąpienia:

 1. Dr med. Jerzy Pobocha: Niepoczytalność wywołana (Insanity sent)
 2. Dr med. Jerzy Pobocha: Zastosowanie fMRI w psychiatrii sądowej
 3. Mgr Marcin Borowski: Psychologia przewidywania
 4. Dr hab. n. med. Robert Pudlo: Najczęstsze błędy w opiniach sądowo-psychiatrycznych
 5. Dr Joanna Koczur: Świadek mówiący nieprawdę
 6. Dr hab. Marek Leśniak, dr Sylwia Ławrentjew:  Grafizmy parkinsoników
 7. Dr Olivia Rybak-Karkosz, prof. dr hab. Tadeusz Widła: Skład opinii
 8. Prof. dr Frank Hassler: Psychozy schizofreniczne i przestępstwa
 9. Dr M. Lammel: Urojenia paranoidalne choroby schizofrenicznej osób w podeszłym wieku
 10. Prof. dr S. Orlob: Ustawodawstwo psychiatryczne w Chinach
 11. Dr med. R. Strohm: Zasady w badaniu i opiniowaniu poczytalności w Niemczech
 12. Dr S. Weirich: Autyzm – kazuistyka młodocianego przestępcy.
 13. Dr W. Weissbeck: Psychiatria sądowa młodzieży
 14. Okrągły Stół z udziałem:

-        Prof. dr Frank Hassler

-        Prof. dr S. Orlob

-        prof. dr hab. Tadeusz Widła

-        Dr hab. Marek Leśniak

-        Mgr Marcin Borowski

-        Dr med. Jerzy Pobocha

-        Prokurator i sędzia

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://ptps.com.pl/2019/07/18/xvi-polsko-niemiecka-konferencja-z-psychiatrii-sadowej-18-19-10-2019-poznan/

 

Pozdrawiam

Adela Sobina

Biuro PTPS