Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem i Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z koordynatorem adw. dr Kamilem Szmidem oraz partnerami wydarzenia: Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji „ADWOKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY”.

 

Konferencja odbędzie się dnia 27 września 2019 roku w g.9.30-18.30 w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Sala pod Kopułą. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Po konferencji zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6, 00-375 Warszawa. Rozpoczęcie o godz. 20.00.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 24 września 2019 roku pod adresem e-mail: konferencjaMSP@ora-warszawa.com.pl

 

Konferencja dedykowana jest szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, przed którymi praktyka obrotu stawia szereg wyzwań prawnych. Wydarzenie składa się z czterech paneli tematycznych i dotyczyć będzie prawnych aspektów zakładania firmy, jej funkcjonowania, pokonywania barier, a także przekazywania firmy następcom lub zakończenia działalności gospodarczej. Prelegentami będą liderzy praktyk prawnych w wybranych dziedzinach skupieni w Sekcjach Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialni za kluczowe regulacje dot. sektora MŚP oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także wybitni przedstawiciele świata nauki i praktyki z Polski jak i z zagranicy.

Harmonogram

 

 

dr Kamil Szmid, adwokat

Koordynator ds. sekcji tematycznych

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie