11 września 2019r. w Płocku, w wigilię zaprzysiężenia I-go niekomunistycznego rządu RP w 1989r., na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki, odsłonięto Jego pomnik – ławeczkę na Wzgórzu Tumskim (przed budynkiem Sądu Okręgowego w Płocku). W uroczystości wzięli udział  synowie Premiera Adam i Wojciech.

Tadeusz Mazowiecki to Płocczanin, absolwent najstarszej w Polsce szkoły (1180r.) – Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. Pomnik powstał z inicjatywy Płocczan i z zebranych środków finansowych przez powołany Społeczny Komitet Upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, którego członkiem był również Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku adw. Wojciech Skorupski, zaś ORA jednym z wielu sponsorów. Logo Adwokatury i ORA w Płocku umieszczone zostało na okolicznościowym zaproszeniu.

Wydarzenie to zostało poprzedzone żywą lekcją historii dla młodzieży z płockich liceów. W pięknej i zabytkowej auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego paneliści: prof. dr hab. Andrzej Friszke, byli ministrowie prof. dr hab. Aleksander Hall i Waldemar Kuczyński oraz ambasador w byłym ZSRR Stanisław Ciosek przybliżyli młodzieży wydarzenia lat 1980 – 1990 i znaczącą rolę Tadeusza Mazowieckiego w tworzeniu demokratycznego państwa prawa. Ich wystąpienia uzupełnili specjalni goście Prezydent PR Bronisław Komorowski i redaktor Adam Michnik.

 

Opracowała

Adw. Joanna Kaczorowska

Wicedziekan ORA w Płocku

 

IMG_2299

 

IMG_2302

 

IMG_2322

 

DSC07245 mały

 

IMG_2341

 

IMG_2344