Link do informacji o szkoleniu:

https://www.oirpwarszawa.pl/szkolenie-reforma-postepowania-cywilnego-w-swietle-planowanych-zmian-kodeksu-postepowania-cywilnego-14-10-2019-r-w-plocku/