Szanowna Pani Dziekan,
Szanowny Panie Dziekanie,

Uprzejmie informuję, że Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury organizują konferencję pt. Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym, która odbędzie się 06 września 2019 roku.

Program wydarzenia oraz szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

W imieniu Komisji Edukacji Prawnej bardzo serdecznie zapraszamy adwokatów, Członków Izby.

Udział w konferencji jest bezpłatny, punktowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Ewentualny koszt dojazdu i zakwaterowania jest pokrywany przez uczestników we własnych zakresie.

Jednocześnie zwracam się do Pań i Panów Dziekanów o oddelegowanie do udziału w konferencji członków Państwa Izby.

 

Rejestracja możliwa przez formularz do dnia 03 września 2019 roku

https://forms.gle/PFz6Ur7GXH1yhaxW7  

 

Program

 

Z poważaniem,

Adw. Marcin Derlacz
Przewodniczący
Komisji Edukacji Prawnej