W dniu 25 lipca 2019r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku odbyła się promocja wydawnictwa „100-lecie sądownictwa polskiego 1917-2017”. Publikacja ta, dofinansowana przez Urząd Miasta Płocka, jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w 2017 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku z okazji tego jubileuszu. Podczas tego wydarzenia Pani Agnieszka Wojciechowska, jedna z autorek książki, wygłosiła prelekcje na temat:

Sądownictwo w guberni płockiej w latach 1876-1914

Rys historyczny Sądu Okręgowego w Płocku (1917-1939)

Prezentacja wydawnictwa była doskonałą okazją do spotkania zainteresowanych tematyką osób – nie tylko adwokatów, ale m.in. sędziów, notariuszy i archiwistów.