Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku

zapraszają na promocję wydawnictwa

100-lecie sądownictwa polskiego (1917-2017)

która odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku (ul. Sienkiewicza 31)

25 lipca (czwartek) 2019 r. o godz. 17.00

Publikacja, dofinansowana przez Urząd Miasta Płocka, jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w 2017 r. z okazji tego jubileuszu i ma na celu przypomnienie i jednocześnie upamiętnienie  bardzo ważnych decyzji i starań podejmowanych jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej, które pokazały, że Polacy byli w stanie zbudować struktury odradzającego się  państwa. W wydawnictwie zamieszczono opracowania jedenastu autorów – pracowników naukowych, sędziów, archiwistów –    m. in. na temat prac Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego nad utworzeniem sądownictwa polskiego, procesów kształtowania się sądownictwa w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości i w latach następnych w byłej dzielnicy pruskiej i na Górnym Śląsku, aspekty prawne i ustrojowe sądownictwa w dwudziestoleciu międzywojennym oraz źródeł do dziejów sądownictwa polskiego. Podczas promocji wygłoszone zostaną prelekcje na temat:

Sądownictwo w guberni płockiej w latach 1876-1914

Rys historyczny Sądu Okręgowego w Płocku (1917-1939)