Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami? Tam, gdzie trudno zajrzeć, a jeszcze trudniej wyjść? Co wynika z wizytacji w miejscach, gdzie przebywają osoby pozbawione wolności?

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapowiedzią RPO Adama Bodnara opublikowaliśmy dziś raport za ostatni rok Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. A że ostatnio opinia publiczna zainteresowała się działaniami tych ekspertów, pomyśleliśmy, by pilnie  Państwa o tym zawiadomić. Wyraziliście bowiem zainteresowanie sprawami dotyczącymi praw człowieka w detencji i pracami związanymi z tym tematem w Biurze RPO (II Kongres Praw Obywatelskich i Okrągły Stół przeciw Torturom).

Raport dostępny jest tu:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-roczna-krajowego-mechanizmu-prewencji-tortur-za-rok-2018

Jak wszyscy wiemy, istotą działania KMPT jest wskazywanie, co warto poprawić – po to, by nie trzeba było szukać winnych w razie nieszczęścia. Metody pracy KMPT wynikają z doświadczenia społeczności międzynarodowej, która wie, że w miejscach pozbawienia wolności mogą zdarzać się przypadki naruszania praw człowieka i trzeba temu ZAPOBIEGAĆ.

Jednym z narzędzi pracy (poza niezapowiedzianymi wizytacjami i spotkaniami z ludźmi pracującymi w miejscach detencji) są też regularne  oświadczenia KMPT

Eksperci KMPT wypełniają w ten sposób postanowienia podpisanego i ratyfikowanego przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Nasz raport przedstawia najważniejsze spostrzeżenia z wizytacji prewencyjnych i diagnozuje problemy systemowe.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Jędrzejczyk

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich